FCG Finnish Consulting Group

FCG Suunnittelu ja tekniikka

FCG:n suunnitteluun ja tekniikkaan liittyvä palveluntarjonta kattaa laaja-alaisesti yhdyskuntasuunnittelun, talo- ja korjausrakentamisen, vesihuollon suunnittelun sekä ympäristökonsultoinnin.

Tämän liiketoimintaryhmän asiantuntemusta on viime aikoina vahvistettu erityisesti kiinteistö- ja talotekniikkasuunnittelussa, jossa uutena osaamisalueena on rakennusterveys- ja sisäilmastotoimiala. Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminta muodostuu neljästä tulosalueesta: infra- ja aluesuunnittelu, kiinteistöt ja talotekniikka, ympäristö ja energia sekä vesihuolto. Kuhunkin neljästä tulosalueesta kuuluu useampia toimialoja.

Suunnitteluliiketoiminta on henkilöstömäärältään suurin FCG:n liiketoimintaryhmä ja henkilöstöä on Helsingin lisäksi myös kymmenessä alueellisessa toimipaikassa eri puolilla Suomea. Henkilöstö tekee projekteissa yhteistyötä verkostomaisesti yli alue- ja toimialarajojen, jotta voidaan varmistaa asiakkaalle paras asiantuntemus. Henkilöstön koulutus on suunnitelmallista ja ammatillisen täydennyskoulutuksen lisäksi työntekijöille tarjotaan kattavasti koulutusta niin uusiin menetelmiin, suunnittelualan säännöksiin kuin suunnitteluohjelmistoihin. Suunnittelijoillamme on suunnittelutyössä ja työkohteissa työskentelyyn tarvittavat pätevyydet ja sertifikaatit.

Vakinaisen henkilöstön ohella tarjoamme myös opiskelijoille mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen ja työharjoitteluun. Lähes poikkeuksetta opiskelijat jatkavat myöhemmin FCG:llä työntekijöinä.

FCG:n suunnittelutoiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja koko maan kattavan asiantuntijaverkoston kanssa. Suunnittelussa hyödynnetään tietomallintamista aina kun se on tarkoituksenmukaista.

 

http://www.fcg.fi/fin/palvelut/suunnittelu_ja_tekniikka/